Bank komórek macierzystych

Masz pytania? Zadzwoń do nas

12 298 40 50

533 732 222

604 202 100

PN.-PT. 8:00-17:00

SOB. 8:00-12:00

bank@diag.pl

całodobowy nr zgłoszeniowy 602 315 600

Nagroda Nobla za badania nad komórkami macierzystymi

Nagroda Nobla za badania nad komórkami macierzystymi

Nagroda Nobla za badania nad komórkami macierzystymi

Nagroda Nobla za komórki macierzyste
Nagroda Nobla za komórki macierzyste

Komórki macierzyste w medycynie regeneracyjnej

Termin medycyna regeneracyjna obejmuje te działy medycyny i nauki, które mają na celu poprawić jakość ludzkiego życia oraz pomóc w leczeniu chorób za pomocą metod alternatywnych do obecnie stosowanych, a głównie farmakologii. Jednym z działów, którym zajmuje się medycyna regeneracyjna jest wykorzystanie komórek macierzystych w leczeniu chorób.

Komórki macierzyste są odpowiedzialne za regeneracje naszych tkanek i narządów. Badanie nad nimi prowadzone są od wielu dziesiątków lat, a nasza wiedza nad ich biologią oraz możliwościami zastosowania staje się z roku na rok większa i pełniejsza. Pomimo tego wciąż wiele pytań pozostaje bez odpowiedzi. 

Nobel 2012

Rok 2012 jest rokiem komórki macierzystej. Stało się tak z powodu przyznania Nagrody Nobla w dziedzinie medycyny i fizjologii dwóm badaczom zajmującym się badaniami nad możliwością zamiany komórek pochodzących od dojrzałych osobników w komórki macierzyste.

Szczególnie istotne jest przyznanie nagrody Nobla profesorowi Shynya Yamanaka, za opracowanie protokołu przeprogramowania komórek dojrzałych w komórki o potencjale zbliżonym do komórek embrionalnych.

Komórki embrionalne to unikalny typ komórek macierzystych, ponieważ posiadają one zdolność do różnicowania w każdą komórkę naszego organizmu. Komórki embrionalne izolowane są z embrionu w fazie blastocysty. Niestety ten sposób pozyskiwania nastręcza wiele problemów etycznych i moralnych ponieważ aby otrzymać te komórki należy zniszczyć embrion.

Dlatego naukowcy od wielu lat starali się rozwiązać ten problem, a udało się to właśnie profesorowi Yamanaka. W 2006 roku, wykazał on, iż wprowadzenie do komórki dojrzałej kilku odpowiednio dobranych białek powoduje zamianę tych komórek w komórki bardzo podobne do komórek embrionalnych nazywane indukowanymi komórkami pluripotencjalnymi (iPS).

 Odkrycie to zostało następnie potwierdzone przez wiele innych grup badawczych oraz stało się początkiem nowego nurtu w badaniach nad komórkami macierzystymi oraz w medycynie regeneracyjnej. Dzięki temu, otwiera się możliwość wykorzystania komórek macierzystych na niespotykaną dotąd skalę: w leczeniu chorób oraz do poprawy jakości życia osób w podeszłym wieku.

Krew pępowinowa jako źródło komórek iPS na potrzeby terapii medycyny regeneracyjnej.

Do produkcji komórek iPS wykorzystuje się różne komórki somatyczne, głównie fibroblasty i komórki pochodzące ze skóry - keratynocyty. Prowadzone były również próby (zakończone sukcesem) przygotowania komórek iPS z komórek układu krwiotwórczego, w tym z komórek pozyskanych z krwi pępowinowej.

Okazuje się, że uzyskanie komórek iPS przy użyciu komórek uzyskanych z krwi pępowinowej jest równie wydajne jak przy użyciu innych typów komórek. 

Natomiast krew pępowinowa ma tę przewagę nad innymi źródłami komórek do modyfikacji, iż nie wymaga się ich specjalnego pobierania i namnażania. Wydaje się więc, że krew pępowinowa może być alternatywnym źródłem komórek do przygotowania komórek iPS i terapii regeneracyjnej. 

Prof. dr hab. Marcin Majka

Do prawidłowego działania strony niezbędne są pliki cookie, zapoznaj się z naszą polityką plików cookie.     AKCEPTUJĘ